Μικροεπεμβάσεις στο ιατρείο

Botox

Διάνοιξη και καθετηριασμός ρινοδακρυικών πόρων

Αφαίρεση μικρών μορφωμάτων

Επείγουσα αντιμετώπιση τραυμάτων

Εξαίρεση αλλότριων σωμάτων