Διαγνωστικές εξετάσεις στο ιατρείο

Διαθλαστικός Έλεγχος

Έλεγχος οπτικής οξύτητας

Κερατομετρία

Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία

Βυθοσκόπηση

Έλεγχος χρωματικής αντίληψης

Έλεγχος δακρύρροιας και ξηροφθαλμίας

Μελέτη γλαυκώματος

Τονομέτρηση

Γωνιοσκόπια

Τονομέτρηση

Οπτικά πεδία

Πλήρης παιδοφθαλμολογικός έλεγχος

Ορθοπτικός Έλεγχος

Σκιασκοπία

Άμεση οφθαλμοσκόπηση

Έμμεση οφθαλμοσκόπηση

Διάγνωση παθήσεων ωχράς κηλίδας

Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος συστηματικών νόσων: Σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, ρευματολογικά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα

Νευροοφθαλμολογικός έλεγχος