Επεμβάσεις

Καταρράκτης

Γλαύκωμα

Διαθλαστική χειρουργική

Laser Μυωπίας

Laser Υπερμετρωπίας

Laser Αστιγματισμού

LASIK P.R.K

Εγχειρήσεις βλεφάρων

Διόρθωση εντροπίου

Διόρθωση εκτροπίου

Ξανθελάσματα

Αφαίρεση μορφωμάτων, ογκιδίων, σπίλων

Χαλάζιο

Βλεφαροπλαστική

Βλεφαρόπτωση

Τριχίαση

Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις

Εγχειρήσεις επιπεφυκότα

Πτερύγιο

Στεάτιο

Σπίλοι