Διαθλαστική Χειρουργική

Διόρθωση μυωπίας με Laser

Η διαθλαστική χειρουργική – επεμβάσεις με laser, δεν αποτελούν πλέον μια ριψοκίνδυνη και αμφίβολης αποτελεσματικότητας και ασφάλειας εναλλακτική λύση. Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα η διαθλαστική χειρουργική έχει καθιερωθεί ως μόνιμη, ασφαλής και οικονομική λύση, σχεδόν σε όλες τις διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία, πρεσβυωπία). Τα εκατομμύρια των ασθενών που έχουν απαλλαγεί απ` τα γυαλιά τους με επεμβάσεις laser είναι η απτή απόδειξη της αξίας της διαθλαστικής χειρουργικής στη θεραπεία της μυωπίας, του αστιγματισμού, της υπερμετρωπίας και της πρεσβυωπίας.

Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην Οφθαλμολογία το 1983, για την αφαί­ρεση ουλοποιητικού ιστού από τον κερατοειδή. Σήμερα, εκατομμύρια επεμβάσεις με τεχνικές λέιζερ έχουν πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 52 χώρες. Μετά από πολυετή έρευνα, η επέμβαση εγκρίθηκε από το FDA το 1995. Εκτιμάται ότι περίπου, ενάμιση εκατομμύριο επεμβάσεις διόρθωσης της οράσεως με λέιζερ γίνονται κάθε χρόνο στις Η.Π.Α. To excimer laser ενερ­γεί μέσω αφαίρεσης κερατοειδικού ιστού με εκπληκτική ακρίβεια. Δε με­ταφέρει θερμότητα και γι’ αυτό λέγεται «κρύο» λέιζερ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας κερατοειδής τέλεια διαμορ­φωμένος, που επιτρέπει στο φως να εστιάζεται με ακρίβεια επάνω στον αμ­φιβληστροειδή.

Η μυωπία είναι μια διαθλαστική ανω­μαλία, η οποία εμφανίζεται σε πολύ μεγάλα ποσοστά παγκοσμίους – αγγίζει το 50%. Ιδιαίτερα δυσχερής είναι η μα­κρινή όραση, καθώς οι ακτίνες φωτός από ένα μακρινό αντικείμενο εστιάζουν μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα να φαίνεται θολερό.

Συχνά η μυωπία είναι κληρονομική, γενετικά προκαθορισμένη (μεγάλο αξονικό μήκος του βολβού). Στην ανάπτυξη της, όμως συνηγορεί και ο σύγχρονος τρόπος ζωής περιορισμένη όραση σε κλειστούς  χώρους και οθόνες.

Η Διαθλαστική χειρουργική σκοπό έχει την αντιρρόπη­ση των διαθλαστικών ανω­μαλιών και τη βελτίωση της οπτικής οξύτητας, χωρίς βο­ηθήματα όρασης (γυαλιά και φακούς επαφής).                   Οι διαθλαστικές επεμβάσεις διακρίνονται σε:

 • Εξωβολβικές επεμβάσεις, που διενεργούνται στον κερατοειδή  α)PRK και β) LASIK.
 • Ενδοβολβικές επεμβά­σεις α) ένθεση ενδοφακού σε έμφακο οφθαλμό και β) αντικατάσταση κρυσταλλοειδούς φακού.

Βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση διαθλαστικής επέμβασης είναι οι εξής:

 • Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.
 • Καλή γενική υγεία.
 • Σταθερή όραση τον τελευταίο χρόνο.
 • Ελεύθερο ιστορικό από οφθαλμολογικές νόσους.
 • Στις γυναίκες αντενδείκνυται η επέμβαση κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.

Προεγχειρητικά γίνεται εκτεταμένος έλεγχος, που θα βεβαιώσει ότι η επέμ­βαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Για να είναι πλήρης ο έλεγχος πρέπει να περι­λαμβάνονται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 1. Λήψη ιστορικού ατομικού και οικογενειακού.
 2. Διαθλαστικός έλεγχος με και χωρίς κυκλοπληγία.
 3. Τονομέτρηση.
 4. Βυθοσκόπηση πλήρης μελέτη του βυθού του οφθαλμού (οπτικό νεύρο, ωχρά κηλίδα, περιφέρεια).
 5. Αυτόματη κερατομετρία.
 6. Εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία.
 7. Μέτρηση του εύρους της κόρης στο σκοτάδι.
 8. Οφθαλμοκινητικότητα.
 9. Έλεγχος ξηροφθαλμίας.
 10. Παχυμετρία κερατοειδούς.
 11. Τοπογραφία κερατοειδούς.
 12. Σε ειδικές περιπτώσεις μέτρηση των κυττάρων του κερατοειδούς, οπτικά πεδία κ.α

Βάση των ανωτέρω καταλήγουμε στην επιλογή της κατάλληλης επέμβασης για τον ασθενή.

Η μέθοδος Laser PRK για μυωπία, εμφανίζει πολλές παραλλαγές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η εφαρμογή του Laser στην πρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού, ακριβώς κάτω από το επιθήλιο του κερατοειδούς. Τη μέθοδο αυτή τη χρησιμο­ποιούμε σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής είναι λεπτός σε σχέση με την σμίλευση που χρειάζεται ο συγκε­κριμένος οφθαλμός ή εμφανίζει ορι­σμένες ιδιομορφίες. Τ ην προτιμούμε σε περιπτώσεις ξηροφθαλμίας και σε ασθενείς που δεν επιθυμούμε την ύπαρξη flap στον οφθαλμό (αθλη­τές). Μετά την επέμβαση τοποθε­τείται ειδικός φακός επαφής για 3 έως 6 ημέρες και η επανάκτηση της όρασης είναι σταδιακή. Η επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες γίνε­ται μετά από 5 έως 7 ημέρες.

Η μέθοδος LASIK Laser για μυωπία αποτελεί μία ανώδυνη επέμβαση, η οποία δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης δημιουργείται ένας λεπτός κρημνός (flap) στον κερατοειδή. Ακολουθεί εφαρμογή Laser στο στρώμα του κερατοειδούς και επανατοποθέτηση του κρημνού στη θέση του.

Η απο­κατάσταση της όρασης γίνεται πολύ γρήγορα και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σταθερά και αξιόπιστα. Ένθεση ενδοφακού σε έμφακο μάτι επιλέγουμε σε μυωπίες μεγαλύτερες από 8 διοπτρίες και σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η εφαρμογή Laser στον κερατοειδή. Η ένθεση ενδοφακού γίνεται: α) στον πρόσθιο θάλαμο, β) αγκιστρωμένος στην ίρι­δα και γ) πίσω από την ίριδα. Επέμβαση αντικατάστασης του κρυσταλλοειδούς φακού επιλέγουμε σε ασθενείς μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι εμφανίζουν καταρ­ράκτη. Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και οι δι­αθλαστικές επεμβάσεις μπορούν να εμφανίσουν επιπλοκές. Τα μάτια, τους πρώτους μήνες, μπορούν να εμφανίσουν ξηροφθαλμία. Επί­σης, μπορεί να βλέπουμε φωτεινούς κύκλους την νύχτα που σταδιακά βελτιώνονται. Με τις νέες τεχνολογί­ες Laser το φαινόμενο αυτό έχει περι­οριστεί σημαντικά. Η πιθανότητα μόλυνσης είναι Ί στις 5000, ενώ εξίσου σπάνια μπορούν να εμφανιστούν επιπλοκές από τον κρημνό. Επίσης, σπάνια μπορεί να εμφανισθούν σο­βαρές επιπλοκές από τον κερατοειδή ή μετεγχειρητική διαθλαστική αστο­χία.

Η Διαθλαστική Χειρουργική θεωρεί­ται από τα ασφαλέστερα χειρουρ­γεία, γι’αυτό και είναι από τα ελάχιστα που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και στα δύο μάτια. Αποτελεί μία από τις επεμβάσεις που αλλάζει ριζικά την ποιότητα της ζωής των ασθενών, βελτιώνοντας την λειτουργικότητα της όρασης στην καθημερινή ζωή.